Hemodiyaliz dozu ve yeterliliği

Hemodiyaliz Dozu ve Yeterlilik

URR nedir?

URR nedir ?; Kt / V nedir? Kt / V URR ile nasıl kıyaslanıyor? Yüzde 65’lik bir URR veya 1.2’ye kadar Kt / V 1.2 yeterince iyi mi? Hastalar Kt / V düzeylerini iyileştirmek için ne yapabilirler? Unutulmaması Gereken Hususlar;

Birçok organizasyon, hastalara ve tıp profesyonellerine destek sağlar. Böbrek ve Ürolojik Hastalıklar Örgütlerinin tam listesini görüntüleyin. (PDF, 345 KB)

Böbrekler başarısız olduğunda, diyaliz, kandan üre gibi atık ürünlerin çıkarılması için gereklidir. Üre tek başına hafif toksiktir, ancak yüksek bir üre seviyesi, daha zararlı ve kolay ölçülebilen pek çok diğer atık ürününün seviyesinin de arttığı anlamına gelmektedir.

Diyaliz yeterli üreyi kaldırıp kaldırmadığını görmek için, diyaliz klinikleri periyodik olarak (normalde ayda bir kere) diyaliz yeterliliğini ölçmek için bir hastanın kanı test etmelidir. Diyaliz başlangıcında ve sonunda kan toplanır. İki kan numunesindeki üre seviyeleri karşılaştırılır. Diyaliz yeterliliğini, URR ve Kt / V değer- lendirmek için genellikle iki yöntem kullanılır.

URR üre kesilmesi oranını, yani diyaliz sonucunda üre azalmasını ifade eder. URR, bir diyaliz tedavisinin atık ürünlerin vücuttan ne kadar etkili bir şekilde uzaklaştırıldığının bir ölçüsüdür ve genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Kt / V nedir?

Örnek: Başlangıç ​​veya prediyaliz, üre seviyesi 50 miligram / desilitre (mg / dL) ve diyaliz sonrası üre seviyesi 15 mg / dL ise, çıkan ürenin miktarı 35 mg / dL idi.

K diyaliz iznini, kanın diyalizörden geçen hızı dakika başına mililitre (mL / dak) olarak ifade eder; T zamanı temsil eder; Fraksiyonun en üst kısmı olan Kt, zamana oranla temizlik olup, tek bir muamele sırasında tamamen üre sızdıran akışkan hacmini temsil eder; Fraksiyonun alt kısmı olan V, bir hastanın vücudunun içerdiği su hacmidir

Çıkarılan üre miktarı (35 mg / dL) prediyaliz üre seviyesinin (50 mg / dL) bir yüzdesi olarak ifade edilir.

Diyaliz sırasında vücut tarafından üretilen üre; Aşırı sıvı ile birlikte diyaliz sırasında ekstra üre uzaklaştırıldı

Her ne kadar sabit bir oranın yeterli diyalizi temsil ettiği söylenemezse de, URR en az yüzde 60 ise hastalar genelde daha uzun yaşamakta ve daha az hastaneye yatmaktadır. Sonuç olarak, bazı uzmanlar en az% 65 URR önerirler.

URR genellikle ayda bir kez olmak üzere her 12 ila 14 tedaviden sadece bir kez ölçülür. URR, tedaviden tedaviye kadar değişebilir. Bu nedenle, yüzde 65’in altındaki tek bir değerin büyük bir endişe kaynağı olmaması gerekir, ancak bir hastanın ortalama URR’si yüzde 65’i aşmalıdır.

Diyaliz yeterliliğini değerlendirmek için genellikle kullanılan iki yöntem URR ve Kt / V’dir; Bir hastanın ortalama URR’si yüzde 65’i aşmalıdır .; Bir hastanın ortalama Kt / V değeri en az 1.2 olmalıdır .; Bir hastanın URR veya Kt / V değeri, diyaliz sırasında zamanı arttırarak veya diyalizör aracılığıyla kan akışını arttırarak artabilir.

Kt / V, diyaliz yeterliliğini ölçmenin bir başka yoludur. Bu ölçümde

Örnek: Diyaliz cihazının boşluğu 300 mL / dakika ise ve diyaliz seansı 180 dakika sürerse (3 saat), Kt 300 mL / dakika ile 180 dakika çarpılacaktır. Sonuç 54.000 mL veya 54 litreye ulaşıyor.

Vücut ağırlıkça yaklaşık yüzde 60 sudur. Bir hastanın ağırlığı 70 kilogram (kg) veya 154 lira (£) ise, V 42 litre olacaktır.

Dolayısıyla, K’nin t’den V ya da Kt / V’ye çarpımı oranı diyalizörden geçen sıvı miktarını hastanın vücudundaki sıvı miktarı ile karşılaştırır. Bu hasta için Kt / V 1,3 olacaktır.

Kt / V URR ile Nasıl Karşılaştırılır?

Kt / V, URR ile matematiksel olarak ilişkilidir ve aslında Kt / V’nin iki ek faktörü hesaba katması dışında, ondan türetilmiştir

Kt / V, aşırı diyafi sırasında üre’nin ne kadar alındığının ölçülmesinde URR’den daha doğrudur, çünkü öncelikle Kt / V, fazla sıvı ile giderilen üre miktarını da göz önüne alır. Aynı URR’ye sahip ve aynı diyaliz sonrası ağırlığa sahip, biri kilo kaybı 1 kg – yaklaşık 2.2 lbs olan iki hastayı, tedavi sırasında ve diğerinde 3 kg – yaklaşık 6.6 lbs ağırlık kaybıyla düşünün. Her ikisinin de aynı URR’ye sahip olmasına rağmen, 3 kg kaybeden hasta daha yüksek bir Kt / V değerine sahip olacaktır.

Diyaliz sırasında daha fazla kilo kaybeden bir hastanın daha yüksek bir Kt / V değerine sahip olması, diyaliz seansları arasında daha fazla su ağırlığı elde edilmesi daha iyi olduğu anlamına gelmez, böylece daha fazla sıvı çıkarılmalıdır, çünkü ekstra sıvı kalbe bir baskı uygular Ve dolaşım. Bununla birlikte, diyaliz sırasında fazla kilo alan hastalar aynı URR düzeyinde daha yüksek bir Kt / V değerine sahip olacaklardır.

Bir hastanın aylık laboratuar testlerinde URR veya Kt / V bulunmalıdır.

Ortalama olarak, 1.2’lik bir Kt / V yaklaşık olarak yüzde 63’lük bir URR’ye eşdeğerdir. Dolayısıyla, yeterli diyaliz için başka bir standart, minimum 1.2 Kt / V’dir. Böbrek Hastalığı Sonuçları Kalite Girişimi (KDOQI) grubu, diyaliz yeterliliği için standart olarak 1.2 Kt / V’yi benimsemiştir. 1 URR gibi, Kt / V ölçüm hatası ve diğer faktörler nedeniyle tedaviden tedaviye önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, tek bir düşük değer her zaman endişe verici değilken, ortalama Kt / V en az 1.2 olmalıdır. Diyaliz sırasında büyük sıvı kaybı olan bazı hastalarda, Kt / V, URR’nin yüzde 65’ten biraz düşük, yüzde 58 ila 65 aralığında, 1.2’den büyük olabilir. Bu gibi durumlarda, KDOQI yönergeleri Kt / V’nin yeterliliğin birincil ölçütü olduğunu düşünmektedir.

1 Ulusal Böbrek Vakfı: Hemodiyaliz yeterliliği için K / DOQI klinik uygulama kılavuzları, 2000. Amerikan Böbrek Hastalığı Dergisi. 2001; 37 (ek 1): S7-S64.

Bu diyaliz yeterliliği yönergeleri, büyük hasta gruplarında yapılan çalışmalar temel alınarak belirlenmiştir. Bu çalışmalar genellikle daha düşük Kt / V ve URR sayılarına sahip hastaların daha fazla sağlık sorunu ve ölüm riski daha fazla olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, HEMO çalışması, 1.2’den büyük bir Kt / V’nin sonuçların daha iyi sonuç vermediğini göstermiştir.

Bir hastanın Kt / V değeri her zaman 1.2’nin üstündeyse ve URR yüzde 65’e yakınsa, o zaman hastanın tedavisi yeterlilik yönergelerini karşılamaktadır. Diyaliz sırasında sıvı kaybı büyükse, URR 65’ten birkaç puan aşağıda olabilir.

Bir hastanın ortalama Kt / V’si – genellikle üç ölçümün ortalaması – sürekli 1.2’nin altındaysa, hasta ve nefrolog bunu iyileştirmenin yollarını tartışmalıdır. V değeri sabit olduğu için Kt / V, K veya t’yi arttırarak iyileştirilebilir.

Artan K, öncelikle diyalizördeki kan akış oranına bağlıdır. Bir diyaliz ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi çalışıyorsa, öncelikle kan dolaşımına bağlıdır. Çoğu hastada vasküler erişim sorunları nedeniyle iyi bir oranın elde edilmesi zordur.

Yüzde 65’lik bir URR mi, yoksa KT / V 1.2 mi yeterince iyi mi?

Bir hastanın kan akış hızı iyi ise, büyük bir diyaliz cihazı kullanarak veya bazı durumlarda diyaliz solüsyonundaki akış oranını her zamanki 500 mL / dakikadan 600 veya 800 mL / dakikaya çıkararak daha fazla iyileşme sağlanabilir. Yetişkin hastalar için iyi bir akış hızı 350 mL / dak ve daha fazladır. Birkaç merkez, ortalama hasta sayısından daha büyük bir oranda K’yi artırmak için aynı anda iki diyaliz cihazı kullanıyor.

Bununla birlikte, diyalizördeki kan akışı oranı önemlidir ve bir hastanın iyi bir temizlik aldığından emin olmak için iyi bir vasküler erişim önemlidir.

Hastalar kendi Kt / V’sini iyileştirmek için ne yapabilir?

Kt’yi Kt / V cinsinden iyileştirmenin diğer bir yolu, daha uzun bir süre diyaliz yoluyla t düzeyini arttırmaktır. Örneğin, Kt / V değeri 0.9, hedef 1.2 ise, 1.2 / 0.9 = 1.33, böylece 1.33 kat daha fazla Kt gereklidir. K değişmezse, bu oturumun süresinin yüzde 33 oranında artması gerektiği anlamına gelir. Yetersiz oturumlar 3 saat sürdüyse, 4 saat arttırılmalıdır.

Herhangi bir ay boyunca bir hastanın Kt / V değeri aşırı derecede düşükse, düşük Kt / V için bir sebep bulunmadığı sürece ölçüm tekrarlanmalıdır. Açıkça görülen nedenler, tedavi kesilmesi, kan veya solüsyon akışı ile ilgili sorunlar ve diyaliz öncesi veya sonrası kan örneklemesinde bir sorundur. Ani düşüş için herhangi bir neden belirgin değilse, iğne yerleştirme ile ilgili, örneğin kazaen iğne tersinmesi veya sirkülasyon gibi vasküler erişimden kaynaklanan bir problemden kuşku duyulmalıdır.

Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü) ve diğer hükümet bileşenleri), birçok hastalık ve koşula ilişkin araştırmalar yürütür ve destekler.

Nedir bunlar ve sizin için doğru mudur ?; Klinik araştırmanın bir parçasıdır ve tüm tıbbi gelişmelerin kalbinde yer almaktadır. Hastalığı önlemek, tespit etmek veya tedavi etmek için yeni yollara bakın. Araştırmacılar aynı zamanda, kronik hastalıkları olan kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek gibi bakımın diğer yönlerine bakmak için de kullanmaktadırlar. Sizin için doğru olup olmadığını öğrenin.

Ne var açık? Şu anda açık olan ve işe alım olanakları www.ClinicalTrials adresinde görülebilir.

Unutulmaması Gereken Hususlar

Siz ve doktorunuz sizin için en iyi tedaviyi seçmek için birlikte çalışacaktır. Böbrek Başarısızlık Serileri yayınları karşılaşacağınız belirli konular hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Kitapçıklar

Böbrek Başarısızlığı Serisi Hakkında

Bilgi tabloları

Tedaviniz hakkında mümkün olduğunca öğrenmek, sizi sağlık ekibinizin önemli bir üyesi yapmanıza yardımcı olacaktır.

Onlar teşekkür etmek istiyor; John Daugirdas, M.D., Illinois Üniversitesi Tıp Fakültesi

Temmuz 2014