Grup III antiaritmikler

 
Grup III antiaritmikler: Potasyum kanal blokerleri, hücre zarının repolarizasyonunu uzatan potasyum kanallarına bağlanır ve bloke eder.

Grup III antiaritmiklerle ilişkili tıbbi durumlar